หวยยี่กี VIP

รอบ เวลา 5 ตัว 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
7 07:30 - 07:44 รอผล รอผล รอผล
8 07:45 - 07:59 รอผล รอผล รอผล
9 08:00 - 08:14 รอผล รอผล รอผล
10 08:15 - 08:29 รอผล รอผล รอผล
11 08:30 - 08:44 รอผล รอผล รอผล
12 08:45 - 08:59 รอผล รอผล รอผล
13 09:00 - 09:14 รอผล รอผล รอผล
14 09:15 - 09:29 รอผล รอผล รอผล
15 09:30 - 09:44 รอผล รอผล รอผล
16 09:45 - 09:59 รอผล รอผล รอผล
17 10:00 - 10:14 รอผล รอผล รอผล
18 10:15 - 10:29 รอผล รอผล รอผล
19 10:30 - 10:44 รอผล รอผล รอผล
20 10:45 - 10:59 รอผล รอผล รอผล
21 11:00 - 11:14 รอผล รอผล รอผล
22 11:15 - 11:29 รอผล รอผล รอผล
23 11:30 - 11:44 รอผล รอผล รอผล
24 11:45 - 11:59 รอผล รอผล รอผล
25 12:00 - 12:14 รอผล รอผล รอผล
26 12:15 - 12:29 รอผล รอผล รอผล
27 12:30 - 12:44 รอผล รอผล รอผล
28 12:45 - 12:59 รอผล รอผล รอผล
29 13:00 - 13:14 รอผล รอผล รอผล
30 13:15 - 13:29 รอผล รอผล รอผล
31 13:30 - 13:44 รอผล รอผล รอผล
32 13:45 - 13:59 รอผล รอผล รอผล
33 14:00 - 14:14 รอผล รอผล รอผล
34 14:15 - 14:29 รอผล รอผล รอผล
35 14:30 - 14:44 รอผล รอผล รอผล
36 14:45 - 14:59 รอผล รอผล รอผล
37 15:00 - 15:14 รอผล รอผล รอผล
38 15:15 - 15:29 รอผล รอผล รอผล
39 15:30 - 15:44 รอผล รอผล รอผล
40 15:45 - 15:59 รอผล รอผล รอผล
41 16:00 - 16:14 รอผล รอผล รอผล
42 16:15 - 16:29 รอผล รอผล รอผล
43 16:30 - 16:44 รอผล รอผล รอผล
44 16:45 - 16:59 รอผล รอผล รอผล
45 17:00 - 17:14 รอผล รอผล รอผล
46 17:15 - 17:29 รอผล รอผล รอผล
47 17:30 - 17:44 รอผล รอผล รอผล
48 17:45 - 17:59 รอผล รอผล รอผล
49 18:00 - 18:14 รอผล รอผล รอผล
50 18:15 - 18:29 รอผล รอผล รอผล
51 18:30 - 18:44 รอผล รอผล รอผล
52 18:45 - 18:59 รอผล รอผล รอผล
53 19:00 - 19:14 รอผล รอผล รอผล
54 19:15 - 19:29 รอผล รอผล รอผล
รอบ เวลา 5 ตัว 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
55 19:30 - 19:44 รอผล รอผล รอผล
56 19:45 - 19:59 รอผล รอผล รอผล
57 20:00 - 20:14 รอผล รอผล รอผล
58 20:15 - 20:29 รอผล รอผล รอผล
59 20:30 - 20:44 รอผล รอผล รอผล
60 20:45 - 20:59 รอผล รอผล รอผล
61 21:00 - 21:14 รอผล รอผล รอผล
62 21:15 - 21:29 รอผล รอผล รอผล
63 21:30 - 21:44 รอผล รอผล รอผล
64 21:45 - 21:59 รอผล รอผล รอผล
65 22:00 - 22:14 รอผล รอผล รอผล
66 22:15 - 22:29 รอผล รอผล รอผล
67 22:30 - 22:44 รอผล รอผล รอผล
68 22:45 - 22:59 รอผล รอผล รอผล
69 23:00 - 23:14 รอผล รอผล รอผล
70 23:15 - 23:29 รอผล รอผล รอผล
71 23:30 - 23:44 รอผล รอผล รอผล
72 23:45 - 23:59 รอผล รอผล รอผล
73 00:00 - 00:14 รอผล รอผล รอผล
74 00:15 - 00:29 รอผล รอผล รอผล
75 00:30 - 00:44 รอผล รอผล รอผล
76 00:45 - 00:59 รอผล รอผล รอผล
77 01:00 - 01:14 รอผล รอผล รอผล
78 01:15 - 01:29 รอผล รอผล รอผล
79 01:30 - 01:44 รอผล รอผล รอผล
80 01:45 - 01:59 รอผล รอผล รอผล
81 02:00 - 02:14 รอผล รอผล รอผล
82 02:15 - 02:29 รอผล รอผล รอผล
83 02:30 - 02:44 รอผล รอผล รอผล
84 02:45 - 02:59 รอผล รอผล รอผล
85 03:00 - 03:14 รอผล รอผล รอผล
86 03:15 - 03:29 รอผล รอผล รอผล
87 03:30 - 03:44 รอผล รอผล รอผล
88 03:45 - 03:59 รอผล รอผล รอผล
89 04:00 - 04:14 รอผล รอผล รอผล
90 04:15 - 04:29 รอผล รอผล รอผล
91 04:30 - 04:44 รอผล รอผล รอผล
92 04:45 - 04:59 รอผล รอผล รอผล
93 05:00 - 05:14 รอผล รอผล รอผล
94 05:15 - 05:29 รอผล รอผล รอผล
95 05:30 - 05:44 รอผล รอผล รอผล
96 05:45 - 05:59 รอผล รอผล รอผล
1 06:00 - 06:14 44157 441 57
2 06:15 - 06:29 23798 237 98
3 06:30 - 06:44 87258 872 58
4 06:45 - 06:59 48704 487 04
5 07:00 - 07:14 06736 067 36
6 07:15 - 07:29 14513 145 13

Contact

  • Hours : เปิดบริการ แทงหวยออนไลน์ ตลอด 24 ชม.
  • Line : @catvip